รับโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น

นางสาวรัชดาภรณ์ วรรณพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล


Hit Counter by technology News