ตัวแทนนักเรียนกล่าวรายงานนายกรัฐมนตรี

เด็กหญิงอทิตยา สุชาติ นักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้เป็นตัวแทนนักเรียนเยาวชนสัมพันธ์กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการกล่าวรายงานแสดงความรู้สึกและขอบคุณพล เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ณ สนามเสือป่าสำนักพระราชวัง (14 มกราคม 2560)


Hit Counter by technology News