ความภาคภูมิใจ

 ความภาคภูมิใจโรงเรียนสามเสนนอก

เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวรายงานแสดงความรู้สึกและขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

รับโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวจะเข้

 

 


Hit Counter by technology News