ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตดินแดง

32072619_1816633148453640_6836642574275444736_n

(8 พ.ค.61) เวลา 08.30 น. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตดินแดง เป็นประธานในการประชุม และมีนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีวันลา และเป็นผู้บรรยายวิิชาการ เรื่อง
1.ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0)
2.Thailand 4.0โมเดล พิมพ์เขียวขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3.การประเมินวิทยฐานะ
ณ ห้องประชุมครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล)


Hit Counter by technology News