เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านดนตรีไทยตามโครงการสอนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์(30 พ.ค.61)

33873861_1842149949235293_2056634996516454400_n

(30 พ.ค.61) พิธิเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านดนตรีไทยตามโครงการสอนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) เป็น 1 ใน 9 โรงเรียน ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการดังกล่าว และมีครูมณฑล คงสาหร่าย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับความช่วยเหลือจากกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้สอนทักษะด้านดนตรีให้กับนักเรียนของเรา


Hit Counter by technology News