รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67

kid

วันที่ิ 17 พฤศจิกายน 2560  #ก้าวแรกสู่สนามแข่งนอกโรงเรียน ขอปรบมือดังๆ ให้กับนักเรียนเรียนร่วม (การศึกษาพิเศษ) ของเรา
ที่ไปคว้า งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2560 ถึง 4 รางวัลด้วยกัน ดังนี้
1.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1- ป.6 (แข่งเดี่ยว 1 รายการ) ได้รับราลวัลเหรียญทอง อันดับ4
2.การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1 – ม.6 (แข่งเดี่ยว 1 รายการ) ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
3.การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1- ป.6 (แข่งทีม 3 คน) ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
4.การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1- ป.6 (แข่งทีม 3 คน) ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันอับ1
😊ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน อย่างดียิ่ง
😊ขอขอบคุณ คุณครูการศึกษาพิเศษทุกท่านที่ทุ่มเท เอาใจใส่ ฝึกซ้อม และให้โอกาสเด็กๆ
😊ขอขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเต็มที่
ครูภูมิใจ


Hit Counter by technology News