งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 (14 พ.ย.60)

kid

(14 พ.ย.60) โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) ได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการ 5 เรื่ิอง ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, เศรษฐกิจพอเพียง, พิพิธอาเซียน ตอน เส้นเล่าเรื่อง, ปลากัดนักสู้แห่งสยาม และ ตามรอยเท้าสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการประกวดระบายสีภาพ ประกวดเล่านิทานประกอบท่าทาง ประกวดคำขวัญห้องสมุด ประกวดวาดภาพระบายสี แข่งขันสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัว และมีการจัดจำหน่ายหนังสือดีราคาถูก จากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์


Hit Counter by technology News