ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 26 ต.ค. 60

kid

26 ต.ค. 60 (9.00 น.)ท่าน ผอ.มงคล อัศวธีรากุล คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล)ทุกท่าน ได้ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการเขตดินแดง เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดพรหมวงศาราม


Hit Counter by technology News