งาน “กตัญญุตา คารวะครูเกษียณ” (29 ก.ย. 60)

kid

(29 ก.ย. 60) โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) ได้จัดงาน “กตัญญุตา คารวะครูเกษียณ” ขึ้น มีผู้เกษียณอายุราชการ 6 ท่าน คือ ครูสมศรี จันทรีศรี, ครูทิพย์วัลย์ แช่มศรีดิษฐ์, ครูอุสาห์ เขียวไพรี, ครูปิยวรรณ อริยากร, ครูชรินทร มูลเมือง, นางไหม ระไหวสระน้อย โดยท่าน ผอ.ใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้อำนวยการเขตดินแดง เป็นประธานในพิธีและอวยพรผู้เกษียณอายุราชการ มีท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง ท่านหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ ประธานสมาคมผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ


Hit Counter by technology News