ประกวด”ครูสอนดี ศรีสามเสนนอก” ประจำปีการศึกษา 2560

kid

(7-8 ก.ย.60) ท่านศึกษานิเทศก์ถาวร อารีศิลป ได้ร่วมถ่ายวีดิทัศน์การสอนคุณครูที่เข้าประกวด”ครูสอนดี ศรีสามเสนนอก” ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมสาธิต แนะนำเทคนิค วิธีการต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสนุกสนาน รวมทั้งได้มีการประชุมคณะครูเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กัน ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์อนุกูลค่ะ


Hit Counter by technology News