แข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทย (ส.26 ส.ค.60)

kid

(ส.26 ส.ค.60) เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) ได้ไปแข่งขัน จำนวน 2 รายการ คือ
1. แข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560-2561 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ครูผู้ดูแล :ครูภูริทัต ต้องชู และครูวรรณศรี ศักดิ์รัมย์) ขอขอบคุณคุณครูทั้ง 2 ท่านที่ร่วมฝึกฝนและนำนักเรียนเข้าร่วมรับประสบการณ์การแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ
2. ประกวดค้นหาแนวคิดวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและโครงการลดจำนวนขยะ(Love World Less Waste) ชิงถ้วยพระราขทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม9 ครูผู้ดูแล : ครูวราภรณ์ พิมพ์ครู และครูมนตรี พลชำนิ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 1,000 บาทค่ะ

 


Hit Counter by technology News