เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

kid

(25ส.ค.60) ตัวแทนผู้บริหารและครูโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องฟีนิกส์ อิมแพค เมืองทองธานี ระดับสายชั้นอนุบาล
โดยรองศศิรัชต์ คำเอี่ยม เป็นตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนครู คือ นางบุปผา สนธิเกษตริน นางพิมพ์ใจ ตันติวนิช และ น.ส.อัจฉราวรรณ นาคอ้น


Hit Counter by technology News