กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย

20369487_1571909849540548_7758496239221184057_o

วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฏาคม*
วันที่ 24 -27 กรกฏาคม 2560
โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล)จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย โดยมีนักเรียนที่ชนะการประกวดอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรองในการเเข่งขันระดับเครือข่ายฯอ่านประวัติความเป็นมา ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ,อ่านทำนองเสนาะ,ท่องบทอาขยาน,สาธิตการร้องเพลงฉ่อย ถ่ายทอดผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของโรงเรียน(SSN.TV.)ให้นักเรียนได้ชมพร้อมกันในห้องเรียนตลอดสัปดาห์ และมีการประกวดคัดลายมือ,แต่งคำขวัญ,แต่งบทร้อยกรอง,วาดภาพระบายสี,เขียนเรียงความเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาไทย การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง #วันภาษาไทยแห่งชาติ2560


Hit Counter by technology News