Category Archives: ประมวลภาพกิจกรรม

ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ด้วยการอ่าน(8 มิ.ย 61)

(8 มิ.ย 61) ตัวแทนนักเรียนสายชั้น ป.4 ป.5 และ ป.6 จำนวน 39 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ด้วยการอ่าน ณ หอสมุดเมือง และอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ขอขอบคุณ ครูสุนิสาและครูภูริทัต ที่ได้ดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และคุณครูได้ชื่นชมนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี มีความกล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และสามารถคว้ารางวัลมาได้หลายคนค่ะ

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก(31 ธ.ค.61)

(31 พ.ค.61) ตัวแทนนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) ร่วมกันรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 โดยมี ร.ต.อ.อนันต์ ประสงค์ใจ รอง สวป.สน.ห้วยขวาง และผอ.มงคล อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

ประกวดห้องเรียนสวยสะอาด บรรยากาศวิชาการ

(30 พ.ค. 61) เช้านี้ที่สามเสนนอก มีการมอบรางวัลการประกวดห้องเรียนสวยสะอาด บรรยากาศวิชาการ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ประจำปีการศึกษา 2560 และรางวัลนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เซอร์คัพ 2017 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ประเภท ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยมีนายสุทิน โตพานิชสรีย์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) เป็นผุู้มอบรางวัล ต่อด้วยการออกกำลังกายในกิจกรรม Sport Day ก่อนขึ้นชั้นเรียน

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านดนตรีไทยตามโครงการสอนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์(30 พ.ค.61)

(30 พ.ค.61) พิธิเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านดนตรีไทยตามโครงการสอนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) เป็น 1 ใน 9 โรงเรียน ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการดังกล่าว และมีครูมณฑล คงสาหร่าย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับความช่วยเหลือจากกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้สอนทักษะด้านดนตรีให้กับนักเรียนของเรา

ร่วมงานเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ผอ.มงคล อัศวธีรากุล ร่วมด้วย รองผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) ไปร่วมงานบุญกับสำนักงานเขตดินแดง ณ วัดพรหมวงศาราม #อนุโมทนาสาธุ

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

(28 พ.ค.61) เช้านี้ ทางโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฏร์อนุกูล) ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้น ซึ่งประธานได้ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และถวายจตุปัจจัย จำนวน 9 รูป ร่วมฟังเทศน์และตักบาตรอาหารแห้งบริเวณหน้าเสาธง จากนั้นตัวแทนนักเรียนร่วมกันไปเวียนเทียนที่วัดกุนนทีรุทธาราม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/61

(20 พ.ค.61) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพื่อการเรียนการสอน

(15 พ.ค.61) คณะครูโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) เข้ารับอบรมในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งนายพีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จากฝ่ายวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ”การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพื่อการเรียนการสอน” ณ ห้องประชุมครองราชย์ 60 ปี

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตดินแดง

(8 พ.ค.61) เวลา 08.30 น. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตดินแดง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตดินแดง เป็นประธานในการประชุม และมีนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีวันลา และเป็นผู้บรรยายวิิชาการ เรื่อง 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) 2.Thailand 4.0โมเดล พิมพ์เขียวขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 3.การประเมินวิทยฐานะ

โครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

(18 เม.ย.61) ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช ทินภัทร วีรเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนโครงการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับเจ้าของภาษา ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 13 พ.ค. 61 ณ เมืองบริสเบน(Brisbane) รัฐควีนส์แลนด์(Queenland) และเมืองซิดนีย์(Sydney) รัฐนิวเซาท์เวลส์(New South Wales) ประเทศออสเตรเลีย(Australia) และวันนี้นักเรียนได้เข้ารับมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากวัดพระยาสุเรนทร์ (พระสิทธิสิงหเสนี) และสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน (พระเถระซินติ้ง)


Hit Counter by technology News